درباره مد کده

مدکده با هدف مدرنیزه و بروز کردن فرآیند تهیه پوشاک با استفاده از تیمی متشکل از متخصصان جوان و کاسبین پرتجربه بازار ساخته شده تا محصولات با کیفیت را به راحتی به دست مردم عزیز ایران برساند.

صاحب امتیازان : محمد آتیک و سامان محمد نظامی